MÁY KHỬ MÙI & LỌC KHÔNG KHÍ

KHỬ MÙI PHÒNG
KHỬ MÙI KHÁCH SẠN
KHỬ TRÙNG PHÒNG
KHỬ MÙI NHÀ VỆ SINH

-5%

Máy Ozone khử mùi & lọc không khí

Máy lọc không khí và khử mùi thuốc lá GL8183

6.200.0006.500.000

-13%

Máy Ozone khử mùi & lọc không khí

Máy khử mùi Nion Plasma

2.800.0003.200.000

-9%

Máy Ozone khử mùi & lọc không khí

Máy lọc không khí, khử mùi thuốc lá Ionizer

4.100.0004.500.000

-10%

2.800.0003.100.000

-6%

5.900.0006.300.000

-31%

Máy Ozone khử mùi & lọc không khí

Thiết bị khử mùi đa năng Nion NK2

2.500.0003.600.000

-5%

Máy Ozone khử mùi & lọc không khí

Thiết bị khử mùi đa năng Nion NK6

5.200.0005.500.000

-8%

Máy Ozone khử mùi & lọc không khí

Thiết bị khử mùi đa năng Nion NK3

3.600.0003.900.000

MÁY LỌC TĨNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Máy lọc tĩnh điện công nghiệp

Máy lọc tĩnh điện công nghiệp Nion 12000

140.000.000

Máy lọc tĩnh điện công nghiệp

Máy lọc tĩnh điện Nion 4000

36.000.000

Máy lọc tĩnh điện công nghiệp

Phin lọc tĩnh điện

Máy lọc tĩnh điện công nghiệp

Máy lọc tĩnh điện công nghiệp Nion 16000

180.000.000

Máy lọc tĩnh điện công nghiệp

Máy lọc khói tĩnh điện công nghiệp Nion 8000

80.000.000

Máy lọc tĩnh điện công nghiệp

Máy lọc tĩnh điện Nion 32000

350.000.000

Máy lọc tĩnh điện công nghiệp

Máy lọc tĩnh điện công nghiệp Nion 42000

410.000.000

Máy lọc tĩnh điện công nghiệp

Máy lọc tĩnh điện công nghiệp Nion 6000

55.000.000

MÁY RỬA & LÀM SẠCH CÔNG NGHỆ SIÊU ÂM

-7%

Máy rửa siêu âm

Máy rửa siêu âm Nion PS-08A

2.500.0002.700.000

-17%

3.500.0004.200.000

-10%

Máy rửa siêu âm

Máy rửa siêu âm Nion PS -10

2.600.0002.900.000

-16%

Máy rửa siêu âm

Máy rửa siêu âm NION PS06A 

1.600.0001.900.000

-14%

Máy rửa siêu âm

Máy rửa siêu âm NION CE6200A

2.200.0002.550.000

-16%

Máy rửa siêu âm

Máy rửa siêu âm NION CE5200A

1.300.0001.550.000

-20%

Máy rửa siêu âm

Máy rửa siêu âm Nion CE5700A

1.400.0001.750.000